Allt inom plastkort

    

Vad händer om lagen inte följs?

Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs. Sanktioner för byggherren Inte anmält byggstart: 25.000 kr/byggarbetsplats Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: 12.500 kr Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr Sanktioner för den som bedriver byggverksamhet Inte hållit personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr Personalliggaren är bristfällig eller har inte […]

Vad gör jag om mitt kort inte fungerar?

Finns en mängd olika faktorer till varför ditt kort inte fungerar, i 2.0 kortet har tex magnetbandet och EM funktionen tagits bort från kortet, kontrollera om det är någon av dessa tekniker som gör att du inte kommer in på arbetsplatsen, behöver du dessa tekniker som komplement till dtt kort kontakta id06@angeno.se så hjälper vi […]

Hur lägger jag till/tar bort användare på företagskontot?

Firmatecknare utser vem/vilka som får beställa kort för företagets räkning. Lägg till ny beställare: Firmatecknare loggar in i portalen. Klicka på företagsnamnet uppe till höger. Där finns alternativ användarhantering och där bjuds beställare in.

Vad är ett A1 intyg?

A1 är ett intyg som visar vilken stats socialförsäkringssystem en person tillhör. Intyget får man från motsvarande Försäkringskassan i det land arbetstagaren kommer ifrån. Man ska ansöka om ett A1 intyg innan avresa. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Languages »