Allt inom plastkort

    

How Can We Help?

< Tillbaka

Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs.

Sanktioner för byggherren

  • Inte anmält byggstart: 25.000 kr/byggarbetsplats
  • Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: 12.500 kr
  • Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr


Sanktioner för den som bedriver byggverksamhet

  • Inte hållit personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr
  • Personalliggaren är bristfällig eller har inte förts löpande: 12.500 kr
  • Verksam person har inte noterats i personalliggaren: 2.500 kr/person

Om byggherren inte har anmält byggstart eller håller en elektronisk personalliggare tillgänglig på arbetsplatsen kan inte en entreprenör i sin tur påföras kontroll/sanktionsavgifter.

Languages »