Allt inom plastkort

    

Specialanpassat system för biltvätt. Inpassering och kvittensutskrift, registrering och betalning innan

utfart, hantering av kundklubbens plastkort för fakturering eller avräkning på tvättkort samt
rapporthantering

Languages »