Specialanpassat system för biltvätt. Inpassering och kvittensutskrift, registrering och betalning innan
utfart, hantering av kundklubbens plastkort för fakturering eller avräkning på tvättkort samt rapporthantering