Allt inom plastkort

    

Besökssystem för hantering av företagets besökare på ett flexibelt sätt.

Registrera besökaren via receptionsmodul eller via webgränssnitt som alla medarbetare kommer åt med personlig kod.
Kunden kan också registrera sig via självregistreringsmodul (informationsterminal).

Kontakta oss: info@angeno.se

Languages »