Anpassat system för tallriksautomater vid gymnasieskolans matsal.

Med systemet produceras skolkort med fotografi, korten arbetar med teknologier som EM 125 kHz,
Mifare, HID eller magnetband. Eleven kan utnyttja kortet i matsalen 1 gång per dag och anpassade
rapporter skapas för faktureringsunderlag. Kort med avräkning kan skapas för tex. lärare samt masterkort.

Kontakta oss: info@angeno.se