Allt inom plastkort

    

Angeno Business Solutions AB FR2000 Certifierade.
I februari 2021 genomförde vi på Angeno en cerifieringsrevision för FR2000.
Vi är nu certifierade mot FR2000!
I februari 2024 blev vi certifierade för uppgraderad version av FR2000.

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden utgår från principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och ISO 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, konstruktion, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

FR2000 bedöms som likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar.

Ett erhållet FR2000 certifikat är ett bevis på att det finns struktur, kontroll och systematik gällande ett företages arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

FR2000 Certifikat -Angeno Business Solutions AB

Languages »