MILJÖSMART

MILJÖSMART

Angeno Miljö Policy

Angeno Business Solutions AB tycker att Miljöfrågor är viktiga.
Därför höjer vi medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Angeno organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete och strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Några viktiga punkter i vårat miljöarbete är:

 •  Angeno ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar tillsammans för att utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vi säkerställer miljöhanteringen av våra produkter:
  Plastkort till förbränning.
  Nedmontering av maskiner för korrekt miljöhantering.
  Aktivt hanterar förpackningar och tidningspappers insamling enligt miljöstandard
 • Angeno tillhandahåller miljövänliga alternativ till plastkort, nyckelbrickor etc.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Angeno utnyttjar i största möjliga mån miljövänliga transporter vid våra leveranser.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ska överträffa gällande lagar samt förordningar och övriga bestämmelser.

Langauges »