Allt inom plastkort

    

Angeno Miljö Policy, Miljösmart.

Angeno Business Solutions AB tycker att Miljöfrågor är viktiga och strävar efter att vara Miljösmart och att ständigt tänka på miljön.
Därför höjer vi medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare att vara mer miljösmart.
Därför uppmuntrar medarbetarna till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Angeno Business Solutions AB organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete.
Vilket gör att vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet samt att erbjuda kunderna ett miljövänligare alternativ.

Några viktiga punkter i vårat miljöarbete är:

 •  Angeno Business Solutions AB ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar tillsammans för att utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning, dvs. att vara miljösmart.
  För nya leverantörer genomförs en utvärdering enligt FR2000 krav som gäller våran certifiering.
 • Vi säkerställer miljöhanteringen av våra produkter:
  Plastkort till förbränning på avfallsanläggning.
  Nedmontering av maskiner för korrekt miljöhantering.
  Aktivt hanterar förpackningar och tidningspappers insamling enligt miljöstandard
 • Angeno Business Solutions AB tillhandahåller miljövänliga alternativ till plastkort, nyckelbrickor etc.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Angeno utnyttjar i största möjliga mån miljövänliga transporter vid våra leveranser vilket också ingår i ett av våra miljömål att använda miljötransporter till 100 %.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ska överträffa gällande lagar samt förordningar och övriga bestämmelser.
Angeno följer alla lagra enligt den lag lista som gäller för Angeno Business Solution AB:s verksamhet och uppdateras årligen med lagändringar och nya lagförordningar.

Languages »