Allt inom plastkort

    

Safe Construction Training

Safe Construction Training är en obligatorisk utbildning för alla Byggföretagens medlemsföretag. Länk samt info.pdf

Vad händer om lagen inte följs?

Det finns olika kontroll-/sanktionsavgifter för de fall lagen inte följs. Sanktioner för byggherren Inte anmält byggstart: 25.000 kr/byggarbetsplats Elektronisk utrustning för personalliggare saknas: 12.500 kr Inte hållit den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr Sanktioner för den som bedriver byggverksamhet Inte hållit personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12.500 kr Personalliggaren är bristfällig eller har inte […]

Vad gör jag om mitt kort inte fungerar?

Finns en mängd olika faktorer till varför ditt kort inte fungerar, i 2.0 kortet har tex magnetbandet och EM funktionen tagits bort från kortet, kontrollera om det är någon av dessa tekniker som gör att du inte kommer in på arbetsplatsen, behöver du dessa tekniker som komplement till dtt kort kontakta id06@angeno.se så hjälper vi […]

Languages »