Allt inom plastkort

    

Kammarkollegiet valde Angeno Business Solutions AB som första leverantör för ramavtal inom identifiering och behörighet.
Detta innebär att kommuner, landsting och myndigheter kan avropa produkter och tjänster för identifiering och behörighet såsom kort och andra bärare, tillbehör, fotoprodukter med flera tjänster samt e-legitimationer, direkt ifrån Angeno Business Solutions AB som är en av leverantörerna i upphandlingen.
OMFATTNING
Detta ramavtalsområde omfattar produkter och tjänster för identifiering och behörighet. Detta omfattar kort för fysisk och elektronisk identifiering och behörighetskontroll, samt andra typer av bärare för identiteter. Samtliga typer av kort ingår såsom tjänstekort, SIS-kort, SITS-kort eller andra typer av identitetskort för anställda i offentlig sektor samt ID06-kort. Nytt för detta ramavtal är att e-legitimationer inkluderas.
Korten kan användas för att logga in i datasystem och datornät; för elektronisk identifiering och underskrift och/eller för inpassering i en lokal. Smartkortets elektroniska del kan t.ex. vara ett chip, beröringsfri teknik, myfare och/eller en magnetremsa. Vidare finns möjlighet till installation av certifikat och konfigurering av PIN-kod. Ramavtalet omfattar även tillbehör såsom beställningsstationer, fotoprodukter, korthållare och liknande.
Det går att köpa Funktion som tjänst samt Produkt som tjänst. Det finns även möjlighet att avropa olika typer av konsulttjänster kopplade till dessa produkter.
Läs gärna mer om digitala identiteter etc hos DIGG
Det finns två olika avropsförfarande
•Via särskild fördelningsnyckel
Beställning utifrån avropsmallen och särskild fördelningsnyckel, ytterligare krav kan inte läggas till.
•Via förnyad konkurrensutsättning
Förnyad upphandling med egenställda krav från avropsberättigad.

Avrop sker genom avropa.se . 

Avtalsperiod: 2021-03-23 – 2024-03-22
Avtalsnummer: 23.3-2965-20:006
Angeno Business Solutions AB är leverantör i följande ramavtalsområden:
Identifiering och behörighet – Särskild fördelningsnyckel
Identifiering och behörighet – Förnyad konkurrensutsättning

Languages »