Med hjälp av denna temperaturskanner kan Ni enkelt kontrollera temperaturen på anställda,
besökare och stundeter som vistas på arbetsplatsen.
Detta för att skapa en tryggare arbetsmiljö.
Då COVID-19 viruset uppvisar symptom som feber kan Ni med denna kontrollera
personerna som vistas i lokalen snabbt och enkelt utan personlig kontakt.

Ladda ner produktblad här.