Allt inom plastkort

    

Till följd av ökade omkostnader för halvledare, råmaterial, valuta och frakter.

Vi har fått aviseringar från flera av våra leverantörer om prisjusteringar med start den 1 Januari 2023.
Prisjusteringarna ligger mellan 5 – 25% och är beroende på vilka produkter Ni köper från oss.
Prisjusteringarna uppges bero på kraftigt ökade kostnader för halvledare, råmaterial, valutor och frakter.
Angeno Business Solutions AB kommer därför att behöva göra motsvarande prisjusteringar i våran prislista.
Gällande prisbilden tillämpas även force majeure-klausulen för att skydda oss mot och reglera vid oförutsebara händelser.

Languages »