Angeno är en godkänd (ackrediterad) leverantör av produkter som kodas enligt RAID för RCO’s R-CARD M5 system.

Användare av R-CARD M5 är förberedda för RAID vilket förenklar att börja använda denna höga säkerhet i systemet.

RCO rekommenderar sina kunder att välja denna lästeknik som är kopieringsskyddad med hög säkerhetsnivå.

För att beställa kontaktar Ni oss på Angeno.

Vid nästa beställning loggar Ni in i vår beställningsportal och anger Eran RAID.