Vad är ID06-kort 2.o?

< Tillbaka

En ny standard med högre säkerhetsnivå och tillitsnivå LoA 2 mot tidigare ID06 1.5.
Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen som införts av byggbranschen i samverkan.
Detta Foto-ID behörighetskort:

    

Detta är flödet för ID06-kort 2.0

 

Langauges »