Sveriges Byggindustrier har valt att höja tillitsnivån på ID06-systemet enligt eIDAS-förordningen.
eIDAS reglerar e-ID (t.ex. BankID i Sverige) och finns i tre LoA-nivåer.
Sveriges Byggindustrier har valt nivån LoA 2 som innebär en hög tillitsnivå där vi säkerställer identiteten på individen, säkerställer att företaget dit individen är kopplad är sunt och att det är verklig firmatecknare som skriver under anslutningen till ID06-systemet. Genom att säkerställa alla identiteter på ett tillförlitligt sätt når vi hög tillitsnivå och hög säkerhet för att säkerställa arbetsgivarsambandet mellan företag och individ.
Från och med Juni 2019 kommer enbart de nya ID06-korten att gälla, alla gamla ID06-kort kommer att spärras automatiskt.

ID06 Behörighetskort är förknippad med följande kostnader:
Grundavgift 500 SEK per företag (ID06 Registreringen)
Vid beställning via ID06 Beställningsportal är kostnaden 178 SEK per kort, frakt tillkommer.
Priserna av ny ID06 2.o korten LoA 2 kan komma att uppdateras.

Nedan avgifter faktureras av ID06 AB.

Avgifter för anslutning och kortkostnad till ID06-systemet

Antalet aktiva kort Pris per år/företag
0-10  500 kr
 11-50 1 000 kr
51-100 2 000 kr
101-250 3 000 kr
251-1 000 5 000 kr
Över 1 000 10 000 kr

ID06-kort 2.0 tillitsnivå LoA 2 : 80 kr/st/år

Mobilt ID06-kort ingår.

Langauges »