A1 är ett intyg som visar vilken stats socialförsäkringssystem en person tillhör. Intyget får man från motsvarande Försäkringskassan i det land arbetstagaren kommer ifrån. Man ska ansöka om ett A1 intyg innan avresa. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

När du skapar ditt konto hos ID06 så hämtas dina personuppgifter elektroniskt från ditt BankID eller ditt Pass beroende på hur du har valt att verifiera ditt konto. När beställningen av ditt kort görs så måste alla personuppgifter i beställningen stämma överens med hur dina personuppgifter ser ut i ditt BankID/Pass.
Kontakta oss innan Ni avvisar Er kortbeställning.

Porträttbilden (i brösthöjd och uppåt) skall vara med en ljus enhetlig bakgrund.
Huvudbonad eller solglasögon får ej bäras på porträttbilden, inga reflexer från glasögon.
Fotografiet skall vara taget rakt framifrån och hela ansiktet skall vara synligt,
bilden får inte vara äldre än 6 månader
Bilden får max vara 2 MB och filformatet skall vara JPG.

Mottagna inloggningsuppgifter används för inloggning i vår ID06 2.0 Beställningsportal.
Länk till Angeno´s Beställningsportal
Här lägger ni in personuppgifter samt fotografi på Era anställda.
Kontrollera noggrant uppgifterna på förhandsgranskningen av kortet innan ni skickar beställningen.
Angeno godkänner beställningen och skickar den vidare till användaren som i sin tur kontrollerar
och godkänner eller avvisar. När allt är godkänt i alla led produceras kortet.

Mall hur man lägger upp företag, kortbeställare och beställer kort_190307

Langauges »