Allt inom plastkort

    

Angeno är en godkänd (ackrediterad) leverantör av produkter som kodas enligt RAID för RCO’s R-CARD M5 system.

Användare av R-CARD M5 är förberedda för RAID vilket förenklar att börja använda denna höga säkerhet i systemet.

RCO rekommenderar sina kunder att välja denna lästeknik som är kopieringsskyddad med hög säkerhetsnivå.

För att beställa kontaktar Ni oss på Angeno.

  • Meddela oss att Ni vill ha en RAID till R-CARD M5.
  • Angeno levererar RAID till Er enligt Secure Key Exchange Process (SKEP).
  • Angeno lägger upp Er i vårt beställningssystem samt producerar och levererar kort eller taggar till Er.
  • Ni aktiverar RAID i Er R-CARD M5 system och M5:an är nu fungerande med höjd säkerhet.

Vid nästa beställning loggar Ni in i vår beställningsportal och anger Eran RAID

Languages »