Ska det verkligen vara nödvändigt att ansluta sitt företag igen och att byta ut alla ID06-kort?

< Tillbaka

Sveriges Byggindustrier har valt att höja tillitsnivån på ID06-systemet enligt eIDAS-förordningen.
eIDAS reglerar e-ID (t.ex. BankID i Sverige) och finns i tre LoA-nivåer.
Sveriges Byggindustrier har valt nivån LoA 2 som innebär en hög tillitsnivå där vi säkerställer identiteten på individen, säkerställer att företaget dit individen är kopplad är sunt och att det är verklig firmatecknare som skriver under anslutningen till ID06-systemet. Genom att säkerställa alla identiteter på ett tillförlitligt sätt når vi hög tillitsnivå och hög säkerhet för att säkerställa arbetsgivarsambandet mellan företag och individ.
Från och med Juni 2019 kommer enbart de nya ID06-korten att gälla, alla gamla ID06-kort kommer att spärras automatiskt.

Langauges »