Mobilt ID06-kort

< Tillbaka

ID06 har även utvecklat en säker applikation för ett Mobilt ID06-kort med LoA2-nivå.
Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma grundfunktioner som det fysiska kortet.
Det kan alltså användas för registrering i elektroniska personalliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen.
Funktioner kopplade till det mobila kortet utvecklas av ID06 applikationsleverantörer.

Langauges »