ID06 Beställning

ID06 Beställning

Viktig info gällande fotografier till ID06 Behörighetskort. Nu ställer vi högre krav i version 1.5.

 • Fotografiet skall vara välliknande och avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
 • Båda ögonen och pupillerna skall vara väl synliga samt blicken riktad mot kameran.
 • Man få ej ha mörka eller färgade  glasögon samt inga reflexer i glasögonen.
 • Huvudbonad eller dylikt får ej användas.
 • Ansiktet skall vara jämnt belyst och bakgrunden ljus utan skuggor.
 • Fotografiet skall vara tagen från brösthöjd och uppåt.

Important info regarding photo for ID06 cards. Now we have higher demands in version 1.5.

 • The photograph should have god likeness and depicted straight from the front with whole face visible.
 • Both eyes and pupils should be clearly visible and the eyes facing the camera.
 • You should not have dark or colored glasses and no reflections in the glasses.
 • Headwear such as hat or caps are not allowed.
 • The face should be evenly illuminated and the background light without shadows.
 • The photograph should be taken from chest height and upwards.

Langauges »