ID06

ID06

Behörighetskort

För att kunna beställa ID06 Behörighetskort krävs inloggning på ID06 Beställningsportal och det får Ni genom att ansöka om konto på ID06 Kontoansökan.

Regler vid beställning av ID06

Nedan finns information om och förtydligande om regelverk vid beställning av ID06 Behörighetskort.

Det är firmatecknaren eller den som fått delegeringsrätt från firmatecknaren som vid beställning av
ID06 Behörighetskort intygar att alla uppgifter som lämnas är korrekta samt att det föreligger ett
verkligt anställningsförhållande mellan det kortbeställande företaget och kortmottagaren.
Bryter företaget mot dessa regler spärras samtliga ID06 Behörighetskort samt att organisationsnumret
spärras för fortsatt ID06 hantering. Då det finns spårbara loggar som kan härleda varje beställt kort
inom systemet, kan myndigheter eventuellt använda sig av detta vid utredningsarbeten. Då åligger
ansvar på firmatecknaren att samtliga beställningar av ID06 Behörighetskort uppfyller ovan krav.

Nedanstående information hjälper Er att beställa ID06 Behörighetskort.

STEG 1: ANSÖKAN OM ID06 KONTO

ID06 Kontoansökan fylls i och när ansökan är fullständig returneras en PDF till Er för utskrift. Kontrollera att informationen är korrekt och firmatecknaren signerar dokumentet som sedan skickas till Angeno Business Solutions AB, Veddestavägen 24, tr, 175 62 Järfälla.

Registreringsbevis från bolagsverket samt registerutdrag från skatteverket skall vara max 1 månad gammalt.
För enskild firma krävs endast registerutdrag från skatteverket som är max 1 månad gammalt. 

Inloggningsuppgifter returneras till Er efter godkänd ansökan och behöriga beställare kan börja beställa ID06 Behörighetskort via våran ID06 Beställningsportal.

STEG 2: BESTÄLLNING AV ID06 BEHÖRIGHETSKORT

Mottagna inloggningsuppgifter används nu för inloggning i vår ID06 Beställningsportal. Här lägger ni in personuppgifter samt fotografi på Era anställda. Kontrollera noggrant uppgifterna på förhandsgranskningen av kortet innan ni skickar beställningen.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss:
08-760 93 90
id06@angeno.se

Vi ser fram emot att ha ett nära samarbete med Er.

Langauges »