MILJÖSMART

MILJÖSMART

Angeno Miljö Policy

Vi på Angeno tycker att Miljöfrågor är viktiga. Därför höjer vi medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje medarbetares dagliga arbete och strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

Några viktiga punkter i vårat miljöarbete är:

 •  Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar tillsammans för att utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vi säkerställer miljöhanteringen av våra produkter:
  Plastkort till förbränning
  Nedmontering av maskiner för korrekt miljöhantering
  Aktivt hanterar förpackningar och tidnings/pappers insamling enligt miljöstandard
 • Vi tillhandahåller miljövänliga alternativ till plastkort, nyckelbrickor etc.
 • Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.
 • Vi utnyttjar i största möjliga mån miljövänliga transporter vid våra leveranser.
 • Vårat miljöarbete ska ständigt förbättras.

Vi ska överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.