Kontoansökan

Kontoansökan

FÖRETAGSINFORMATION

FIRMATECKNARE

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVAN)

ID06-ANSLUTNING

ID06-Anslutning är obligatorisk för företag som beställer ID06-kort.
Kostnaden för anslutningen är 500 kr/år (1 – 10 kort), 1 000 kr/år (11-50 kort), 1 500 kr/år (>50 kort)
Företaget blir sökbart på företagskontrollen på www.id06.se samt har rätt att använda ID06 loggan i sin marknadsföring.

REGISTRERINGSBEVIS & LOGOTYPE

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 104.86MB

Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 104.86MB


Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 104.86MB

INFORMATION OM DELEGERING

Enligt ID06 bestämmelser är det endast firmatecknare som har rätt att beställa ID06 Behörighetskort. Firmatecknare har rätt att delegera beställning och administration av ID06 Behörighetskort till flera personer.
Fyll i nedanstående information gällande de personer som delegeringen gäller. När delegeringen är godkänd kan då personen beställa ID06 Behörighetskort samt administrerar korten enligt ID06 standard.

DELEGERING

DELEGERING

DELEGERING

Skickar